skip to Main Content

Kwaliteit

CONTINUE KWALITEITSBORGING
Om de kwaliteit van onze producten en processen 24/7 te garanderen, werken wij volgens de eisen en richtlijnen van diverse sluitende kwaliteitssystemen, zoals BRC (hygiëne- en voedselveiligheidseisen), IKB (integrale keten beheersing), het Beter Leven tweesterren keurmerk (runderen) en de Chain of Custody certificering (dierenwelzijn en milieu). Naast onze eigen kwaliteitsmanagers controleren o.a. keuringsartsen (NVWA, KDS en Kiwa CBS) en afnemers of aan de gestelde eisen en richtlijnen wordt voldaan. Zowel aangekondigd als onverwacht. Onze medewerkers worden bovendien periodiek getraind in hun productkennis en in hygiënisch en (voedsel)veilig werken. Alle producten worden nauwkeurig geregistreerd, conform de wettelijke eisen en zijn te allen tijde te traceren.

COV GEDRAGSCODE
In 2018 hebben wij de gedragscode van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) ondertekend, die is opgesteld om het imago van de Nederlandse vleesketen – van het uitgangsmateriaal, het diervoer, de dierhouderij, de slacht en de verwerking tot en met de verkoop van het eindproduct vlees – door zorgvuldig handelen mede te verbeteren. Een belangrijk onderdeel in de COV gedragscode is dat de bedrijven zorgen dat de dieren met respect worden behandeld en de dierenwelzijnsregels strikt naleven.

Slachterij en uitbenen van runderen

CONSTANTE KWALITEIT, TRANSPARANTE DIENSTVERLENING
Voor al onze klanten is ProViande dé schakel tussen boer en consument. Betrouwbaarheid speelt in die keten een belangrijke rol. Bij het verwerken en veredelen van ons rund- en kalfsvlees staan een constante kwaliteit en transparante dienstverlening dan ook altijd voorop. We werken conform de dierenwelzijnsnormen (Beter Leven, Chain of Custody) en volgens strikte hygiënevoorschriften (BRC). De producten die wij produceren, worden in een gesloten koelketen verwerkt, zorgvuldig verpakt, duidelijk geëtiketteerd en op de juiste wijze bewaard, waarmee we een optimale versheid, kwaliteit en houdbaarheid kunnen borgen. Omdat ieder vleesconcept zijn eigen protocollen en richtlijnen heeft, worden de vleesstromen in onze productiefaciliteit strikt gescheiden verwerkt.

Certificaten downloaden

Download hieronder een kopie van onze certificaten.

Limousin koeien

Rundvlees

ProViande verwerkt rundvlees in diverse snitten. Zowel vers als bevroren en van karkassen en technische delen t/m geportioneerde vleesproducten. Onze runderen worden rechtstreeks…

Lees meer >

Back To Top