skip to Main Content
Foto history documenten tekenen

1977 - Efficiencyslag - 1977 – Efficiencyslag

In 1977 laat Martien naast zijn melkveebedrijf een exportverzamelplaats en wegerij bouwen, waar hij de varkens één op één kan wegen en nauwgezet kan sorteren. Hiermee realiseert hij een flinke efficiencyslag.

Back To Top