skip to Main Content
Runder karkassen

1992 - In eigen land slachten - 1992 – In eigen land slachten

Marc en Addy, de zonen van Martien, hebben inmiddels een zodanige leeftijd bereikt dat zij volwaardig kunnen meedraaien in het bedrijf. Marc focust zich op de export naar het buitenland en o.a. Duitsland, België, Frankrijk en Italië maken kennis met de varkens van Van Rooi Meat. Wanneer de regelgeving rond de export van levende varkens verandert, kiezen vader en zonen ervoor om de dieren in Nederland te slachten en het vlees daarna te vermarkten. Addy richt zich op de slachtvarkens en de export van biggen, varkens en zeugen vanaf de exportverzamelplaats in Lieshout.

Back To Top